O nás

Firma TSP byla založena v r. 1991 a od roku 1996 se zabývá prováděním zemních protlaků.

Jedná se o bezvýkopovou technologii pokládání inženýrských sítí (vodovodů, kanalizace, teplovodů, rozvodů plynu, elektrické energie apod.) metodou řízených i neřízených protlaků, která minimalizuje provádění zemních prací a následných úprav terénu. Díky technickému vybavení provádíme protlaky pod komunikacemi, kolejemi, vodotečemi s instalací trubních materiálů z PVC, polyetylénu a ocelových rour.

Firma je vybavena zařízením firem Vermeer, Tracto-technik a Schmidt-Kranz, předních světových výrobců v oblasti bezvýkopových technologií:

  • Řízené zemní protlaky s chráničkou, potrubím z PE materiálů provádíme vrtnými soupravami Vermer D20x22, Vermer D24x40, Vermer D36x50.
  • Pro malé průměry neřízených zemních protlaků používáme rakety Grundomat 75, 95, 110, 130.
  • Ramované (zatloukané) neřízené zemní protlaky s ocelovou chráničkou provádíme zařízením Grundoram Gigant, Grundoram Olymp.
  • Vrtané neřízené zemní protlaky s ocelovou chráničkou provádíme vrtnými soupravami Perforator PBA20, Perforator PBA95.

Firma je pojištěna u pojišťovny UNIQUA v odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s její činností.

Veškeré práce provádíme na celém území České republiky.